HỎI ĐÁP

AdCar là gì ?

AdCar là công ty chuyên cung cấp dịch vụ dán quảng cáo trên xe. Dịch vụ tính tiền theo km chạy được. Nếu xe không chạy, chủ thương hiệu không phải trả tiền. Nếu xe chạy ra khỏi tỉnh/thành cần quảng cáo, chủ thương hiệu cũng không phải trả tiền.

Làm thế nào để trở thành tài xế của AdCar ?

1. Đầu tiên, bạn tải ứng dụng “AdCar” về điện thoại. Sau đó đăng ký tên xe, mẫu xe, màu xe theo hướng dẫn và đợi nhân viên AdCar liên lạc lại. Sau khi ký kết hợp đồng, bạn sẽ chính thức trở thành tài xế của AdCar.

Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ cho Android và IOS. Tài xế tải ứng dụng về theo link:
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nd.adcar
Link iOS app: 

2Đăng ký thành viên và để lại thông tin tại mục DÀNH CHO TÀI XẾ. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn chi tiết.
 

AdCar là gì ?

AdCar là công ty chuyên cung cấp dịch vụ dán quảng cáo trên xe. Dịch vụ tính tiền theo km chạy được. Nếu xe không chạy, chủ thương hiệu không phải trả tiền. Nếu xe chạy ra khỏi tỉnh/thành cần quảng cáo, chủ thương hiệu cũng không phải trả tiền.

Làm thế nào để trở thành tài xế của AdCar ?

1. Đầu tiên, bạn tải ứng dụng “AdCar” về điện thoại. Sau đó đăng ký tên xe, mẫu xe, màu xe theo hướng dẫn và đợi nhân viên AdCar liên lạc lại. Sau khi ký kết hợp đồng, bạn sẽ chính thức trở thành tài xế của AdCar.

Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ cho Android và IOS. Tài xế tải ứng dụng về theo link:
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nd.adcar
Link iOS app: 

2Đăng ký thành viên và để lại thông tin tại mục DÀNH CHO TÀI XẾ. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn chi tiết.
 

AdCar là gì ?

AdCar là công ty chuyên cung cấp dịch vụ dán quảng cáo trên xe. Dịch vụ tính tiền theo km chạy được. Nếu xe không chạy, chủ thương hiệu không phải trả tiền. Nếu xe chạy ra khỏi tỉnh/thành cần quảng cáo, chủ thương hiệu cũng không phải trả tiền.

Làm thế nào để trở thành tài xế của AdCar ?

1. Đầu tiên, bạn tải ứng dụng “AdCar” về điện thoại. Sau đó đăng ký tên xe, mẫu xe, màu xe theo hướng dẫn và đợi nhân viên AdCar liên lạc lại. Sau khi ký kết hợp đồng, bạn sẽ chính thức trở thành tài xế của AdCar.

Hiện tại, ứng dụng hỗ trợ cho Android và IOS. Tài xế tải ứng dụng về theo link:
Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nd.adcar
Link iOS app: 

2Đăng ký thành viên và để lại thông tin tại mục DÀNH CHO TÀI XẾ. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn chi tiết.